OVER GRENZEN

OVER GRENZEN

Over Grenzen is een jong enthousiast bedrijf gericht op het geven van trainingen in conflicthantering en agressiebeheersing. Over Grenzen is geboren uit en gericht op de praktijk. Gedurende ruim 20 jaar praktijkervaring in het omgaan met conflicten en agressie op het werk , in thuissituaties, in de wijk en op scholen, hebben wij zelf ervaren hoeveel behoefte er bestaat aan begeleiding en training op dit gebied.

Over Grenzen bundelt kennis en vaardigheden uit de praktijk van politie, sportinstructie, training in fysieke en mentale weerbaarheid als ook sociotherapie. Deze unieke combinatie stelt ons in staat om zeer uiteenlopende professionele settings en situaties op een praktijk- en oplossingsgerichte wijze centraal te stellen in onze trainingen

  • Klant: OVER GRENZEN
  • Diensten: Website, Internet support & Service
  • Website: www.overgrenzen.nl